0
Nakupovalna košarica je prazna

4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA


 

PODUKREP 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA

POVZETEK

Predmet naložbe je nakup naslednje kmetijske mehanizacije:

-izkopalnik čebule delovna širina 1,35

-drobilnik cime čebule 8 vrst

- trosilnik mineralnih gnojil dvoploščni 2000 l

GLAVNE DEJAVNOSTI

Gre za poljedelsko- vrtnarsko kmetijo, ki se v glavnem ukvarja s pridelavo poljščin in vrtnin. Dolgoročno imajo vizijo povečati pridelavo poljedelskih pridelkov in izboljšati oziroma posodobiti kmetijsko pridelavo. Predvsem pa imajo namen povečati kvaliteto proizvodov in tako doseči, čim večjo vrednost na enoto izdelka.

Proizvodnjo na kmetiji bi radi povečali in posodobili ,saj lahko le na tak način povečajo dohodek na kmetiji.

Na osnovi tega so se odločili za investicijo , saj bodo z posodobitvijo svoje delo lahko opravili kvalitetnejše , prav tako pa se bo dvignila storilnost in bodo lahko prešli na povečan obseg proizvodnje.

Na osnovi tega so se odločili za investicijo , saj bodo z posodobitvijo svoje delo lahko opravili kvalitetnejše , prav tako pa se bo dvignila storilnost in bodo lahko prešli na povečan obseg proizvodnje , ter dvignili kakovost pridelkov.

CILJI

Kmetija izpostavlja naslednje kratkoročne cilje:

posodobitev kmetijske mehanizacije, uvajanje tehnologij, ki imajo izrazit okoljski učinek in pomenijo manj škodljivih izpustov v okolje

zmanjšanje stroškov primarne poljedelske - vrtnarske proizvodnje za 10% v treh letih

trajnosten razvoj kmetije z izvajanjem Kmetijsko okoljskih ukrepov

Na kmetiji so se odločili za nakup kmetijske mehanizacije saj na kmetiji obstoječe mehanizacije še nimajo in bodo tako opremili svoj strojni park in tako zmanjšali strošek za strojne usluge. Z nakupom bodo doseženi manjši izpusti toplogrednih plinov in zmanjšala se bo poraba delovne sile .

PRIČAKOVANI REZULTATI

povečanje tržne proizvodnje zaradi povečanja končnega proizvoda

izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela, spremembe tehnologije predelave pridelka

večja kakovost končnega proizvoda