0
Nakupovalna košarica je prazna

CERTIFIKATI


Integrirana pridelava

 

Nacionalni zaščitni znak »integrirani« se uporablja za kmetijske pridelke oziroma živila, ki so pridelani v skladu s Pravilniki o integrirani pridelavi in Tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

 

GlobalG.A.P.

 

GlobalG.A.P. je privatni standard za certificiranje postopkov pridelave kmetijskih pridelkov. Nanaša se na integrirano in ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov in živil, hkrati pa tudi na konvencionalen način pridelave. Zaradi vse večjih zahtev po oskrbi potrošnikov s kakovostno in zdravju prijazno hrano, so ga razvili večji trgovski centri. Ta standard pridelovalcem služi kot praktični priročnik za dobro kmetijsko prakso po vsem svetu in varovanje postopkov pridelave pred različnimi tveganji. Proizvodnja pridelkov in certificiranje skladno s tem standardom zagotavlja pridelovanje zdravstveno neoporečnih pridelkov, proizvajalcem pa vstop na prodajne police trgovskih verig.

 

GEOGRAFSKO ZAŠČITENO POREKLO- SAMO ZA PTUJSKI LUK

 

 Z nacionalnim zaščitnim znakom »geografska označba« so označeni kmetijski pridelki in živila, ki so pridelani, predelani ali pripravljeni na določenem geografskem območju, le da je pri tej označbi povezava med geografskim območjem in končnim proizvodom manj tesna kot pri označbi porekla. Za pridobitev zaščitnega znaka mora imeti kmetijski pridelek ali živilo posebno kakovost in lastnosti, ki so odraz značilnosti tega geografskega območja, na primer podnebja, vetra, tradicionalnega načina pridelave in podobno. Pravico do uporabe tega zaščitnega znaka pridobite z veljavnim certifikatom pooblaščenega certifikacijskega organa s strani države. Vlogo za uporabo zaščitnega znaka je potrebno oddati na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Prav tako lahko pridobite pravico do uporabe evropskega zaščitnega znaka »zaščitena geografska označba« po registraciji kmetijskega pridelka oziroma živila pri Evropski komisiji. Vlogo za registracijo posreduje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Evropski komisiji.